طلوع امپراطوری کوروش قسمت ۲ : پول – میش در لباس گرگ! – دزدی‌های سکولارها – راه‌های چپاول مردم – تقسیمات یک ملت – جدایی دین از حکومت – مالیات – آریستوکراسی (حکومت دانایان)

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت