طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٦ :

مهمترین جمله خمینی – چالش فحش – تربیت کردن بعضی از مردم پاچه خوار و همه اپوزیسیون‌ها – آزادی بیان – دیکتاتوری و مکان دیکتاتوری – پول

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

اطلاع از تازه‌ترین خبرها، برنامه‌ها و بیانیه‌های لیدر ری‌استارت