طلوع امپراطوری کوروش قسمت ٦ : مهمترین جمله خمینی – چالش فحش – تربیت کردن بعضی از مردم پاچه خوار و همه اپوزیسیون‌ها – آزادی بیان – دیکتاتوری و مکان دیکتاتوری – پول

فهرست برنامه های طلوع امپراطوری کوروش »»

close

اطلاع از تازه‌ترین پستها، مهمترین خبرها و بیانیه‌های لیدر اپوزیسیون ری‌استارت